th_menu_2014_menu.gif
รหัสสมาชิก
รหัสผ่าน
 เอกสารการจดทะเบียนต่างๆ
จดทะเบียนขายตรง (สคบ.)
ทะเบียนการค้า ,ใบอนุญาติขายยา
ทะเบียนฮาลาล (Halal)
 ประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ
ประมวลภาพงานประจำปี
ประมวลภาพงานประจำเดือน
ประมวลภาพงานอบรมจิตวิทยา
ประมวลภาพงานต่างๆ
ประมวลภาพท่องเที่ยวต่างประเทศ
บริษัท นีโอไลฟ์ฯ และบริษัทในเครือฯร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา
      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา บริษัท นีโอ ไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นำโดย ดร.นพรุจ เวชกุล ประธานกรรมการ พร้อมด้วย คุณพิศิษฐ์ แทนทิว ผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร คุณภัทรพล ไพรจิตร ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ คุณวทัญญู มุ่งหมาย ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและพัฒนาภาพลักษณ์องค์กร และ คุณเทพสิทธิ์ โมฬิชาติ ผู้อำนวยหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ บริษัท สยามธุรกิจ พับลิซชิ่ง จำกัด ตลอดจนผู้บริหารฝ่ายธุรกิจและนักธุรกิจนีโอไลฟ์ฯร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ณ มณฑลพิธี หน้าอาคารเสริมทรัพย์ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร
“นีโอไลฟ์ฯ ได้รับเกียรติตั้งองค์ผ้าป่าทูลเกล้าฯ ถวายท้ายพระกฐินพระราชทานประจำปี ๒๕๕๗"
      เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน – แทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีพระราชทานผ้าพระกฐินถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษา ณ พระอุโบสถวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร ตำบลบ้านเลน อำเภอบางประอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ผ่านมา
นีโอไลฟ์ฯ เข้าร่วมสัมนาโครงการ เสวนาแนวนโยบายภาครัฐในการสนุบสนุน และกำกับดูแลธุรกิจขายตรงยุคใหม่
      บริษัท นีโอไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดย ดร. นพรุจ เวชกุล ประธานกรรมการ และ     ดร. รัชนี มหานิยม รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหารฝ่ายสมาชิก โดยมอบหมายให้      ผอ.วทัญญู มุ่งหมาย ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและพัฒนาภาพลักษณ์องค์กรและ ผอ. เทพสิทธิ์ โมฬีชาติ  ผู้อำนวยการ/บรรณาธิการ(ผู้ผลิตหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ)บริษัทสยามธุรกิจพับลิชซิ่ง จำกัด เป็นตัวแทน เข้าร่วมสัมนาโครงการ เสวนาแนวนโยบายภาครัฐในการสนุบสนุนและกำกับดูแลธุรกิจขายตรงยุคใหม่ ณ. โรงแรมวินเซอร์ สุขุมวิท ห้องเพรชไพลิน ชั้น11 กรุงเทพฯ ในวันที่ 16 กันยายน 2557 เวลา 08.00 น.ที่ผ่านมา ในการสัมนานี้ เปิดงานโดย นาย อำพล วงศ์ศิริ เลขาคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
นีโอไลฟ์ฯ มอบเงินรางวัลนีโอสตาร์โปรเจค 2 อย่างเป็นทางการ
      บริษัท นีโอไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดย ดร. นพรุจ เวชกุล ประธานกรรมการ และ ดร. รัชนี มหานิยม รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหารฝ่ายสมาชิกและคณะผู้บริหารฝ่ายการตลาด ได้มอบหมายให้ คุณพิศิษฐ์ แทนทิว ผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ และ อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร ทำพิธีมอบรางวัลจากการประกวดแข่งขันร้องเพลงและลีลาประกอบเพลงระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ “นีโอ สตาร์ โปรเจกต์ 2” ให้แก่ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน )ในพระราชูปถัมภ์ กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก ผอ. ศิริพันธุ์ พรหมพินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู และนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมทำพธีมอบรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เป็นเงินจำนวน 300,000 บาท เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา
จัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และพระภูมิเจ้าที่
      บริษัท นีโอไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพระภูมิเจ้าที่ เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่บริษัทนีโอไลฟ์ฯ และ บริษัทในเครือฯ ณ มณฑลพิธี สำนักงานใหม่ (วิภาวดี 64)และทำพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ ณ บ้านท่านประธาน ดร.รัชนี มหานิยม ในวันเสาร์ ที่ 23 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา
นีโอไลฟ์ฯ จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม2557 วันแม่แห่งชาติ
      เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา บริษัท นีโอไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดย ดร.นพรุจ เวชกุล ประธานกรรมการ และดร.รัชนี มหานิยม รองประธานกรรมการ และประธานบริหารฝ่ายสมาชิก มอบหมายให้ คุณพิศิษฐ์ แทนทิว ผู้อำนวยการ/ผู้จัดการทั่วไป พร้อมด้วย คุณภัทรพล ไพรจิตร ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ,คุณวทัญญู มุ่งหมาย ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด และพัฒนาภาพลักษณ์องค์กร,คุณเตวิช เจริญเดช ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร และกิจกรรมส่งเสริมการตลาด,คุณบดินทร์ ดุ๊ก ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงาน บริษัท สยามธุรกิจ ทีวีนิวส์ จำกัด,คุณเทพสิทธิ์ โมฬีชาติ ผู้อำนวยการบรรณาธิการ (ผู้ผลิตหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ) บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชซิ่ง จำกัด พร้อมด้วยบุคลากร บริษัทฯและสมาชิกนีโอไลฟ์ฯ ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม2557 วันแม่แห่งชาติ ณ มณฑลพิธี หน้าห้องพระ อาคารเสริมทรัพย์ สำนักงานใหญ่กรุงเทพมหานคร เป็นอันเสร็จพิธีจุดเทียนชัยถวายพระชัยมงคล
เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เดินทางเข้าตรวจเยี่ยม บริษัท นีโอไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท สยามธุรกิจ พลับลิซชิ่ง จำกัด ผู้ผลิตหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ และบริษัท สยามธุรกิจ ทีวีนิวส์ จำกัด
      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา นายอำพล วงศ์ศิริ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)พร้อมด้วย ร.ต.ไพโรจน์ คนึงทรัพย์ ผอ.กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ และคณะทีมงาน เดินทางเข้าตรวจเยี่ยม บริษัท นีโอไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท สยามธุรกิจ พลับลิซชิ่ง จำกัด ผู้ผลิตหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ และบริษัท สยามธุรกิจ ทีวีนิวส์ จำกัด โดย ดร. นพรุจ เวชกุลประธานกรรมการ และดร. รัชนี มหานิยม รองประธานกรรมการและประธานกรรมบริหารฝ่ายสมาชิก ได้มอบมายให้ คุณ นิโรธ เจริญประกอบ นายกสมาคมธุรกิจเครือข่ายขายตรงไทย (TDNA)และประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ร่วมกับ คุณพิศิษฐ์ แทนทิว กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการบริหาร บ.นีโอไลฟ์ฯและเลขาธิการสมาคม (TDNA) พร้อม คณะผู้บริหารบริษัทนีโอไลฟ์ฯและบริษัทในเครือให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น พร้อมนำเสนอแผนงานและนโยบายการทำงานของบริษัท ซึ่งก้าวเข้าสู่ปีที่14 พร้อมนี้ทางเลขา สคบและคณะยังได้มีข้อซักถามผู้บริหารในนามผู้ประกอบการ เพื่อให้เกิดความกระจ่าง ในเรื่องต่างๆที่ คณะสคบ. มีนโยบายตรวจเยี่ยมบริษัทขายตรง อันดับต้นๆของเมืองไทย ในการคุ้มครองผู้บริโภค และสิทธิประโยชน์ที่ผู้บริโภคพึงจะได้รับจากผู้ประกอบการ ทั้งนี้ ผู้บริหารบริษัท นีโอไลฟ์ฯ ก็ได้นำเสนอและตอบข้อซักถามต่างๆ ซึ่งเป็นที่น่าพอใจของ สคบ...
ทีมผู้บริหาร นีโอไลฟ์ฯ นำจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”
      เนื่องในวโรกาส ๒ เมษายน ๒๕๕๗ วันคล้ายวันพระราชสมภพของ “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี” บริษัท นีโอไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดย ท่านประธาน ดร.นพรุจ เวชกุล ประธานกรรมการ และท่านประธาน ดร.รัชนี มหานิยม รองประธานกรรมการบริหารฝ่ายสมาชิก มอบหมายให้ คุณเทพสิทธิ์ โมฬีชาติ ผู้อำนวยการและบรรณาธิการบริหาร บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชซิ่ง จำกัด (ผู้ผลิตหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ) เป็นตัวแทนเปิดกรวยถวายพระพรพร้อมดอกไม้เทียนแพรและในงานนี้ยังมีผู้บริหาร บริษัท นีโอไลฟ์ฯ คุณวทัญญู มุ่งหมาย กรรมการบริหาร คุณเตวิช เจริญเดช ผู้ช่วยกรรมการบริหาร คุณศุภโชค โอภาสะคุณ ผู้อำนวยการ บริษัท สยามธุรกิจ ทีวีนิวส์ จำกัด พร้อมด้วยบุคลากรบริษัทในเครือฯและสมาชิกนีโอไลฟ์ฯ เข้าร่วมอย่างมากมาย ...
บริษัทนีโอไลฟ์ฯ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดนพเคราะห์ ถวายเป็นพระราชกุศลฯ
      บริษัท นีโอไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดนพเคราะห์ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และเพื่อความเป็นสิริมงคล แก่คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท นีโอไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท กรีนรอยเตอร์ จำกัด (ผู้ผลิตหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ) บริษัท นีโอ ทีวี จำกัด และสมาชิก นีโอไลฟ์ฯ ทุกท่าน รวมถึง...
บริษัท นีโอ ไลฟ์ฯ ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร “วันพ่อแห่งชาติ”
      เนื่องในโอกาส “วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2556” บริษัท นีโอไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงมล “วันพ่อแห่งชาติ”  ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖   ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในงานนี้จึงมีผู้บริหารบริษัท นีโอไลฟ์ฯ นำโดย ท่านประธาน ดร.นพรุจ เวชกุล...
คณะผู้บริหาร บริษัท นีโอไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเทพฯ
      คณะผู้บริหาร บริษัท นีโอไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และบริษัทในเครือ นำโดย ท่านประธาน ดร.นพรุจ  เวชกุล ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร...
ที่สุดแห่งความภูมิใจรางวัลแห่งเกียรติยศ นีโอ ไลฟ์ฯ 5 ปีซ้อนกับ 9 รางวัลเกียรติยศ
      “นับว่าเป็นความน่ายินดีอย่างยิ่ง สำหรับ บริษัท นีโอ ไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัทขายตรงของคนไทยที่สร้างอาชีพและรายได้ ให้ความมั่นคงกับชีวิตกับสมาชิกนีโอ ไลฟ์ฯ ตลอดมา ในรางวัลเกียรติยศจากสมคมช่างภาพสื่อมวลชนเป็นปีที่ 5 โดยในปี2556 นี้ ได้ถึง 2 รางวัลด้วยกัน ซึ่งท่านประธาน ดร.นพรุจ เวชกุล ประธานกรรมการบริหาร ขึ้นรับในรางวัล “บริษัทขายตรงของคนไทยที่สร้างผู้ประสบความสำเร็จดีเด่น เป็นอับดับ 1 ปี 2555-2556” และดร.รัชนี มหานิยม ประธานกรรมการบริหารฝ่ายสมาชิก/กรรมการผู้จัดการ ขึ้นรับในรางวัล “รายการโทรทัศน์ที่ทำประโยชน์ให้กับเศรษฐกิจและสังคมไทย ดีเด่น ปี 2555-2556”“รายการรัชกับดุ๊ก ออนทัวร์ และ รายการรัชนีวีไอพี” ในพิธีมอบรางวัลภาพข่าวสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย ...
บริษัท นีโอ ไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ขึ้นรับมอบ “ ตราสัญลักษณ์ สคบ.”
      บริษัท นีโอ ไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ขึ้นรับมอบ “ ตราสัญลักษณ์ สคบ.” จาก นายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โดยตราสัญลักษณ์ดังกล่าวเป็นตราที่ สคบ. จะมอบให้กับบริษัทขายตรงที่มีความน่าเชื่อถือ มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากภาครัฐและผู้บริโภค เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 ณ ลานอเนกประสงค์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ นีโอไลฟ์… เพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่า
ชาวนีโอไลฟ์ฯ ภูมิใจกับความสำเร็จ "คนดี คิดดี สังคมดี"ของท่านประธานฯ ในรางวัลประทาน เกียรติยศ “พระกินรี”
      บริษัท นีโอ ไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด พร้อมด้วย สมาชิกและพนักงานทั่วประเทศ ได้รับข่าวดีตั่งแต่ต้นปี เมื่อสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุ โทรทัศน ์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท) และสมาชิกสื่อมวลชนเครือข่ายองค์กรสมาคมชมรมทั่วประเทศ ได้จัดงานประทานรางวัลเกียรติยศ “ พระกินรี ” เป็นรางวัลบุคคลแบบอย่าง “ คนดี คิดดี สังคมดี ตามรอยพระยุคลบาท ” ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ประจำปี พุทธศักราช 2556 เมื่อวันจันทร์ ที่ 28 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ ...
นีโอ ไลฟ์ ฯ รับโล่เกียรติคุณจาก บก.ปคบ.ในงานวันคล้ายวันสถาปนา กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ครบรอบ 3 ปี
      บริษัท นีโอ ไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้รับเกียรติจาก จากกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ บก.ปคบ. เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ครบรอบ 3 ปี โดยภายในงานฯได้มีการจัดพิธีการทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่เจ้าหน้าที่ และผู้ร่วมงาน รวมทั้งมอบประกาศเกีตรติบัตรให้กับข้าราชการตำรวจที่มีผลงานดีเด่น มอบทุนการศึกษาและประกาศเกียรติคุณข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัดเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และมอบโล่เกียรติคุณแก่หน่วยงานราชการ ภาคเอกชนที่สนับสนุนและทำคุณประโยชน์ให้กับทางราชการ
นีโอ ไลฟ์ฯ เข้าร่วมเป็นสมาชิกหอการค้าไทย
      ดร.นพรุจ เวชกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท นีโอ ไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และ พิศิษฐ์ แทนทิว ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ได้เข้าร่วมในการจัดงาน “คณะกรรมการบริหารหอการค้าไทยพบผู้บริหารสมาชิก” ของหอการค้าไทย ซึ่งเป็นองค์กรที่เข้มแข็งที่สุดในประเทศไทย ในด้านการส่งเสริมวิสาหกิจและให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะแก่สมาชิกเกี่ยวกับเศรษฐกิจ การค้า การบริหาร อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และการเงิน บริษัท นีโอ ไลฟ์ฯ ได้มีโอกาสบรรจุเป็นสมาชิกของหอการค้า เพื่อยกระดับขายตรงไทยไปขยายธุรกิจในต่างประเทศและถือว่าเป็นอีกก้าวสำคัญของบริษัท ในฐานะที่ บริษัท นีโอ ไลฟ์ฯ ทำธุรกิจขายตรง จึงอยากจะใช้เวทีนี้พัฒนาธุรกิจขายตรงไทยให้ได้รับความเชื่อถือและยอมรับในระดับสากล

สมาคมช่างภาพสื่อมวลชน ครั้งที่ 16
       สมาคมช่างภาพสื่อมวลชนจัดงานประกาศผลรางวัลภาพข่าวสื่อมวลชนยอดเยี่ยม ครั้งที่ 16 ณ โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทารา แกรนด์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมาโดยมีฯพณฯนายยงยุทธ วิชัยดิษฐ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธี ในการนี้ท่านประธาน ดร.นพรุจ เวชกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท นีโอ ไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้เข้ารับมอบโล่ในฐานะ “นักบริหารธุรกิจยอดเยี่ยม ปี 2555” และโล่รางวัลเกียรติยศ ประเภท “บุคคลดีเด่นในสายตาช่างภาพสื่อมวลชน ประจำปี 2555” พร้อมด้วย ท่านประธาน ดร.รัชนี มหานิยม ประธานกรรมการบริหารฝ่ายสมาชิก บริษัท นีโอ ไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เข้ารับโล่รางวัลเกียรติยศ ประเภท “ธุรกิจขายตรงชั้นนำ 1 ใน 5 ของไทย ดีเด่น ปี 2555” อีกด้วย นับได้ว่าในรอบปีนี้บริษัท นีโอ ไลฟ์ ฯ ได้รับโล่รางวัลเกียรติยศถึง 3 รางวัลด้วยกัน สร้างความปลาบปลื้มแก่พี่น้องสมาชิกและพนักงานบริษัท นีโอ ไลฟ์ ฯ อย่างมากอีกครั้งหนึ่งด้วย

กระทรวงมหาดไทย ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับ กรีนรอยเตอร์
      กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ บริษัท กรีนรอยเตอร์ จำกัด ผู้ผลิตหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ บริษัทในเครือของบริษัท นีโอ ไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้มีการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการขับเคลื่อนเศรษกิจแบบพอเพียง การส่งเสริมการท่องเที่ยวและศิลปวัฒนธรรมไทย ผ่านรายการ “รัชกับดุ๊กออนทัวร์” ออกอากาศทาง ททบ.5 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.50 น.และรายการ “รัชนี VIP” ออกอากาศทาง ททบ.5 ทุกวันเสาร์ เวลา 08.50-09.20 น....

รับโล่ประกาศเกียรติคุณ
      ประธาน ดร. นพรุจ เวชกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท นีโอ ไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้รับเกียรติเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณจาก คุณนิโรจน์ เจริญประกอบ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ในฐานะประธานกรรมการบริหาร สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม นีโอ ทีวี เป็นสื่อมวนชนที่สนับสนุนการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ของสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555 ที่ผ่าน

เข้ารับพระราชทาน ปริญญาปรัชญา ดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง
      เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2555 ท่านประธาน รัชนี มหานิยม ประธานบริหารฝ่ายสมาชิก และกรรมการบริหาร บริษัทนีโอไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด เข้ารับพระราชทาน ปริญญาปรัชญา ดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทั้งนี้สภามหาวิทยาลัยรามคำแหง พิจารณาบุคคลที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาปรัชญา ดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ ในสาขาต่างๆ จากผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และบำเพ็ญประโยชน์ อย่างดีจนเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม รวมถึงเป็นผู้ประสบความสำเร็จยอดเยี่ยมในวิชาชีพและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่คนทั่วไป ....

ประธานดร.นพรุจ เวชกุล และ ประธานรัชนี มหานิยม สำเร็จการศึกษา นิเทศศาสตร์บัณฑิต อีกก้าวเพื่อความยิ่งใหญ่ของนีโอไลฟ์
      นับเป็นเกียรติประวัติอีกครั้งสำหรับ บริษัท นีโอ ไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัทขายตรงชั้นนำของประเทศ เมื่อล่าสุด ผู้บริหารสูงสุดทั้งสองท่าน คือ ท่านประธาน ดร.นพรุจ เวชกุล ประธานกรรมการบริหาร และ ท่านประธานรัชนี มหานิยม ประธานกรรมการบริหารฝ่ายสมาชิก สำเร็จการศึกษาปริญญานิเทศศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก ซึ่งเป็นบัณฑิตรุ่นที่ 26 มีอาจารย์มุทิตา อารยะเศรษฐากร เป็นผู้อำนวยการหลักสูตร

บริษัทชั้นยอด บริหารชั้นเยี่ยม
       เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา ได้มีการ “ประกาศผลรางวัลภาพข่าวสื่อมวลชนยอดเยี่ยม ครั้งที่ 15” ซึ่งจัดโดยสมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย โดยมี ฯพณฯ ท่านนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลเกียรติยศ ในฐานะบริษัทดีเด่น ประจำปี 2554 สาขา “คืนชีวิตใหม่ ให้สังคมไทย” แก่ ดร.นพรุจ เวชกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท นีโอ ไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด พร้อมกันนี้ คุณรัชนี มหานิยม ประธานบริหารฝ่ายสมาชิกฯ ยังได้รับรางวัล “นักบริหารหญิงยอดเยี่ยม” ในปีเดียวกันนี้ควบอีก 2 รางวัล เรียกได้ว่าเป็นอีกปีทองหนึ่งของสมาชิกนักธุรกิจและบริษัท นีโอไลฟ์ อินเตอร์ เนชั่นแนลจำกัด ที่สามารถรักษากระแสความนิยมและศรัทธาจากมวลชนและสื่อมวลชนได้อย่างเหนียวแน่นแท้จริง

ท่านนายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชาชีวะ มอบโล่รางวัล “สร้างงาน สร้างรายได้แบบยั่งยืน” ให้กับคุณนพรุจ เวชกุล ประธานบริษัท นีโอ ไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
      ในงานประกาศผลรางวัลภาพข่าวสื่อมวลชนยอดเยี่ยม ครั้งที่ 14 ณ วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2553 ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมโซฟีเทล เซ็นทรัล ลาดพร้าว
© 2005 All rights reserved. Neolife International Comapany Limited
ขณะนี้ Online : 1 คน
Power by :  
โปรแกรมขายตรง โปรแกรม MLM เขียนโปรแกรมขายตรง เขียนโปรแกรม MLM โปรแกรมขายตรงเร่งด่วน โปรแกรม MLM เร่งด่วน ที่ปรึกษาขายตรง ที่ปรึกษาโปรแกรม MLM http://www.iticon.co.th
Call Center 02-401-1000 02-692-7161, 02-692-8170, Fax Call center : 02-401-8554 neoadmin@neolifeinter.com