th_menu_2014_menu.gif
รหัสสมาชิก
รหัสผ่าน
 เอกสารการจดทะเบียนต่างๆ
จดทะเบียนขายตรง (สคบ.)
ทะเบียนการค้า ,ใบอนุญาติขายยา
ทะเบียนฮาลาล (Halal)
 ประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ
ประมวลภาพงานประจำปี
ประมวลภาพงานประจำเดือน
ประมวลภาพงานอบรมจิตวิทยา
ประมวลภาพงานต่างๆ
ประมวลภาพท่องเที่ยวต่างประเทศ
      งาน“แฟรนไชส์ ไทย-เซียน และพิธีรับมอบเข็มเกียรติยศผู้ประสบความสำเร็จไทย-อาเซียน ระดับประเทศ” เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14กุมภาพันธ์ 2559 ณ ลานจัดงาน โรงงานนีโอแดน เฮลท์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นงานมอบเข็มเกียรติยศแก่ นักธุรกิจ สยามธุรกิจ นีโอไลฟ์
      งานแฟรนไชส์  ไทย-อาเซียน อาชีพสร้างรายได้ และ งานมอบตำแหน่งผู้ประสบความสำเร็จ เชิดชูเกียรติผู้บริหารระดับสูง ระดับภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี  โดยสยามธุรกิจ นีโอไลฟ์ฯ ได้ร่วมกันจัดงานขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้บริหารระดับประเทศ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2558 ณ โรงเรียนประภัสสรวิทยาคม  จังหวัดชลบุรี ที่ผ่านมา เพื่อเป็นเกียรติแก่สมาชิก และนักธุรกิจนีโอไลฟ์ฯที่เข้าร่วมทำธุรกิจกับบริษัทนีโอไลฟ์ฯ ซึ่งในครั้งนี้มีนักธุรกิจผู้ประสบความสำเร็จทั้งในประเทศ และประเทศเพื่อนบ้านที่เข้าร่วมงานมากมายในแต่ละตำแหน่ง
      งานแฟรนไชส์ ช่วยชาติ ส่งเสริมอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ และ งานมอบตำแหน่งผู้ประสบความสำเร็จ เชิดชูเกียรติผู้บริหาร ระดับสูง ประจำภาคอีสาน ในครั้งนี้ จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่6 ธันวาคม 2558   ณ โรงแรม สวนป่า รีสอร์ท เทคโนโลยี จังหวัด สุรินทร์ ที่ผ่านมา เพื่อเป็นเกียรติแก่สมาชิกและนักธุรกิจนีโอไลฟ์ฯ ที่เข้าร่วมทำธุรกิจกับบริษัทนีโอไลฟ์ฯซึ่งในครั้งนี้มีนักธุรกิจ ผู้ประสบความสำเร็จทั้งในประเทศ และประเทศเพื่อนบ้านที่เข้าร่วมงานมากมายในแต่ละตำแหน่ง
      งานแฟรนไชส์ ช่วยชาติ ส่งเสริมอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ และ งานมอบตำแหน่งผู้ประสบความสำเร็จ เชิดชูเกียรติผู้บริหาร ระดับสูง ประจำภาคเหนือ ในครั้งนี้ จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2558   ณ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ที่ผ่านมา เพื่อเป็นเกียรติแก่สมาชิกและนักธุรกิจนีโอไลฟ์ฯ ที่เข้าร่วมทำธุรกิจกับบริษัทนีโอไลฟ์ฯ ซึ่งในครั้งนี้มีนักธุรกิจผู้ประสบความสำเร็จทั้งในประเทศ และประเทศเพื่อนบ้านที่เข้าร่วมงานมากมายในแต่ละตำแหน่ง
      งานแฟรนไชส์ ช่วยชาติ ส่งเสริมอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ และ งานมอบตำแหน่งผู้ประสบความสำเร็จ เชิดชูเกียรติผู้บริหาร ระดับสูง ประจำภาคกลาง ในครั้งนี้ จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2558   ณ หอประชุมรินลอุบล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ที่ผ่านมา เพื่อเป็นเกียรติแก่สมาชิกและนักธุรกิจนีโอไลฟ์ฯ ที่เข้าร่วมทำธุรกิจกับบริษัทนีโอไลฟ์ฯ ซึ่งในครั้งนี้มีนักธุรกิจผู้ประสบความสำเร็จ ทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านที่เข้าร่วมงานมากมายในแต่ละตำแหน่ง
สุดยิ่งใหญ่ !!! งานแฟรนไชส์ช่วยชาติ และ งานมอบตำแหน่งผู้ประสบความสำเร็จ ณ มหาวิทยาลัยวไลย์อลงกรณ์ จังหวัดปทุมธานี
      งานแฟรนไชส์ช่วยชาติ ส่งเสริมอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ และ งานมอบตำแหน่งผู้ประสบความสำเร็จ เชิดชูเกียรติผู้บริหารระดับสูงประจำภาคกลาง ในครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2558ณ มหาวิทยาลัยวไลย์อลงกรณ์ จังหวัดปทุมธานี ที่ผ่านมาเพื่อเป็นเกียรติแก่สมาชิก และนักธุรกิจนีโอไลฟ์ฯ ที่เข้าร่วมทำธุรกิจกับบริษัทนีโอไลฟ์ฯ ซึ่งในครั้งนี้มีนักธุรกิจผู้ประสบความสำเร็จ ทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านที่เข้าร่วมงานมากมายในแต่ละตำแหน่ง
สุดยิ่งใหญ่ !!! งานแฟรนไชส์ช่วยชาติ และ งานมอบตำแหน่งผู้ประสบความสำเร็จ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา
      งานแฟรนไชส์ช่วยชาติ ส่งเสริมอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ และ งานมอบตำแหน่งผู้ประสบความสำเร็จ เชิดชูเกียรติผู้บริหารระดับสูงประจำภาคกลาง ในครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 กรกฏาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา ที่ผ่านมา เพื่อเป็นเกียรติแก่สมาชิก และนักธุรกิจนีโอไลฟ์ฯ ที่เข้าร่วมทำธุรกิจกับบริษัทนีโอไลฟ์ฯ ซึ่งในครั้งนี้มีนักธุรกิจผู้ประสบความสำเร็จทั้งในประเทศ และประเทศเพื่อนบ้านที่เข้าร่วมงานมากมายในแต่ละตำแหน่ง
สมบูรณ์แบบ…สุดยิ่งใหญ่อลังการ!! นีโอไลฟ์ฯจัดพิธีมอบเข็มเกียรติยศระดับประเทศ
      กระแสแรงไม่มีตก!! ในมหกรรมงานแฟรนไชส์ช่วยชาติ ส่งเสริมอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ และ งานมอบตำแหน่งผู้ประสบความสำเร็จเชิดชูเกียรติผู้บริหารระดับประเทศ  รวมพลผู้กล้า สร้างศรัทธา นีโอไลฟ์ NEOLIFE  THE PALACE OF LOVE THE POWER OF SUCCESS  นีโอไลฟ์ฯอาณาจักรแห่งความรัก สร้างพลังแห่งความสำเร็จ NEOLIFE FOR A BETTER LIFE  นีโอไลฟ์ เพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่า  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2558 ณ ศูนย์การค้า FASHIONISLAND  HALL ถนนรามอินทรา  เพื่อเป็นเกียรติแก่สมาชิกและนักธุรกิจนีโอไลฟ์ฯ ซึ่งมีนักธุรกิจผู้ประสบความสำเร็จทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมงานมากมายในแต่ละตำแหน่ง
© 2005 All rights reserved. Neolife International Comapany Limited
ขณะนี้ Online : 1 คน
Power by :  
โปรแกรมขายตรง โปรแกรม MLM เขียนโปรแกรมขายตรง เขียนโปรแกรม MLM โปรแกรมขายตรงเร่งด่วน โปรแกรม MLM เร่งด่วน ที่ปรึกษาขายตรง ที่ปรึกษาโปรแกรม MLM http://www.iticon.co.th
Call Center 02-401-1000 02-692-7161, 02-692-8170, Fax Call center : 02-401-8554 neoadmin@neolifeinter.com