สำนักงานสาขาบริษัท นีโอ ไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ที่มีคลีนิคเพื่อสุขภาพ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุบลราชธานี
เลขที่  150/6  ม. 1   ถ. มิตรภาพ  ต. สุรนารี  อ. เมือง  จ. นครราชสีมา  30000 โทร. 044299807 เลขที่  433/28-59  อาคารพานิชย์  4 ชั้น  ม. 2  ถ. มิตรภาพ  ต. ศิลา  อ. เมือง  จ. ขอนแก่น  40000  โทร. 043-246626 เลขที่  464/53-54  ม. 18  ต. ขามใหญ่  อ. เมือง  จ. อุบลราชธานี  34000 โทร. 045-314760 
จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย
เลขที่ 6/5 ถ หลักเมือง  ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.สุรินทร์  32000 โทร. 044-518419 เลขที่  654/24  ม. 4   ถ. อุดร-ขอนแก่น  ต. บ้านจั่น  อ. เมือง  จ. อุดรธานี  41000  โทร. 042-292686   เลขที่  307-308  ถ. อุดร-หนองคาย  ต. กอมเกาะ  อ. เมือง  จ. หนองคาย  43000 โทร. 042-413080
ภาคใต้ จังหวัดสงขลา
เลขที่  49/1  ถ. โชติวิทยะกุล  ต. หาดใหญ่  อ. หาดใหญ่  จ. สงขลา  90110 โทร. 074-465465
ภาคกลาง โชว์รูม ชั้น 1  จังหวัดนครนายก จังหวัดนครสวรรค์
เลขที่ 169/98 อาคารเสริมทรัพย์ ชั้น 1  ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร 0-2401-1000 เลขที่  156/5-6  ม. 1  ถ. สวรรณศร  ต. ท่าช้าง  อ. เมือง  จ. นครนายก  26000 โทร . 037-315747 เลขที่  282/8-9  ม. 10  ต. นครสวรรค์ตก  อ. เมือง  จ. นครสวรรค์  60000 โทร. 056-372189
จังหวัดลพบุรี จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดอุทัยธานี
เลขที่  299/45  ม. 8  ต. ท่าศาลา  อ. เมือง  จ. ลพบุรี  15000 โทร. 036-614412 เลขที่  901/2-3  ถ. มิตรภาพ  ต. ในเมือง  อ. เมือง  จ. พิษณุโลก  65000 โทร. 055-301199 เลขที่  5/89  ถ. รักการดี  ต. อุทัยใหม่  อ. เมือง  จ. อุทัยธานี   61000 โทร. 056-514799
ภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี จังหวัดสระแก้ว
เลขที่  161/7-8  ม. 3  ถ. สุขุมวิท  ต. บ้านสวน  อ. เมืองชลบุรี  จ. ชลบุรี  20000 โทร. 038-285518 เลขที่  284-285  ม. 7  ต. สระแก้ว  อ. เมือง  จ. สระแก้ว  27000 โทร.  037-242825