รายการ "รัชกับดุ๊กออนทัวร์"
ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทับบก ช่อง 5 ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลาโดยประมาณ 15.40 น.

รายการ "ไลค์สยาม"
ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทับบกช่อง 5 ทุกวันศุกร์ เวลาโดยประมาณ 13.35 น.

รายการ "สยามวาไรตี้"
ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทับบกช่อง 5 ออกอากาศทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลาโดยประมาณ 13.00 น..

รายการ "รัชกับดุ๊กออนทัวร์สเปเชี่ยล"
ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทับบกช่อง 5 ออกอากาศทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลาโดยประมาณ 15.50 น.