ดร.นพรุจ เวชกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท นีโอ ไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ขึ้นรับมอบ “ ตราสัญลักษณ์ สคบ.” จาก นายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โดยตราสัญลักษณ์ดังกล่าวเป็นตราที่ สคบ. จะมอบให้กับบริษัทขายตรงที่มีความน่าเชื่อถือมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากภาครัฐและผู้บริโภค เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 ณ ลานอเนกประสงค์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

......................................................................................