th_menu_2014_menu.gif
รหัสสมาชิก
รหัสผ่าน
 เอกสารการจดทะเบียนต่างๆ
จดทะเบียนขายตรง (สคบ.)
ทะเบียนการค้า ,ใบอนุญาติขายยา
ทะเบียนฮาลาล (Halal)
 ประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ
ประมวลภาพงานประจำปี
ประมวลภาพงานประจำเดือน
ประมวลภาพงานอบรมจิตวิทยา
ประมวลภาพงานต่างๆ
ประมวลภาพท่องเที่ยวต่างประเทศ
ดูรายการทั้งหมด
คู่มือดำเนินธุรกิจ นีโอ ไลฟ์ฯ
สินค้าใหม่ คลิ๊กที่นี่!!
 
      งานแฟรนไชส์ ช่วยชาติ ส่งเสริมอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ และ งานมอบตำแหน่งผู้ประสบความสำเร็จ เชิดชูเกียรติผู้บริหาร ระดับสูง ประจำภาคเหนือ ในครั้งนี้ จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2558   ณ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ที่ผ่านมา เพื่อเป็นเกียรติแก่สมาชิกและนักธุรกิจนีโอไลฟ์ฯ ที่เข้าร่วมทำธุรกิจกับบริษัทนีโอไลฟ์ฯ ซึ่งในครั้งนี้มีนักธุรกิจผู้ประสบความสำเร็จทั้งในประเทศ และประเทศเพื่อนบ้านที่เข้าร่วมงานมากมายในแต่ละตำแหน่ง
      บริษัท นีโอไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้มอบสิ่งดีๆ ให้ประชาชนคนไทยและพี่น้อง CLMV  ตามนโยบาย ของโดย ดร.นพรุจ เวชกุล ประธานกรรมการ และดร.รัชนี มหานิยม รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารฝ่ายสมาชิก รวมถึงคณะผู้บริหารทุกๆท่านได้ร่วมจัดงาน "ปฐมนิเทศน์เปิดประตูสู่ชีวิตใหม่" เคล็ด (ไม่ลับ) สัญจร ระดับภูมิภาค  ภาคใต้ ตอนบน  ณ  โรงแรมนานาบุรี จังหวัดชุมพร วันที่ 21 พฤศจิกายน 2558   ที่ผ่านมา
      บริษัท นีโอไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้มอบสิ่งดีๆ ให้ประชาชนคนไทยและพี่น้อง CLMV  ตามนโยบาย ของโดย ดร.นพรุจ เวชกุล ประธานกรรมการ และดร.รัชนี มหานิยม รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารฝ่ายสมาชิก รวมถึงคณะผู้บริหารทุกๆท่านได้ร่วมจัดงาน "ปฐมนิเทศน์เปิดประตูสู่ชีวิตใหม่" เคล็ด (ไม่ลับ) สัญจร ระดับภูมิภาค เหนือตอนล่าง ณ  ห้องประชุมศักดิเดชน์ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์วันที่ 14 พฤศจิกายน 2558   ที่ผ่านมา
      บริษัท นีโอไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ธุรกิจเครือข่ายของคนไทย เพื่อคนไทยระดับแนวหน้าที่เปิดโอกาสให้พี่น้องคนไทยมีธุรกิจเป็นของตัวเอง ได้จัดสัมมนาปฐมนิเทศเชิงจิตวิทยาผู้นำองค์กร รุ่นที่ 30 ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2558 ณ สายธาร รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี ที่ผ่านมา โดยวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนานักขายรุ่นใหม่ของบริษัท นีโอไลฟ์ฯ ให้มีความมั่นใจ ออกสู่ตลาดอย่างเต็มภาคภูมิที่เพียบพร้อมด้วยความรู้ ทักษะ และความสามารถในด้านต่างๆ ที่ได้รับการถ่ายทอด
      งานแฟรนไชส์ ช่วยชาติ ส่งเสริมอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ และ งานมอบตำแหน่งผู้ประสบความสำเร็จ เชิดชูเกียรติผู้บริหาร ระดับสูง ประจำภาคกลาง ในครั้งนี้ จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2558   ณ หอประชุมรินลอุบล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ที่ผ่านมา เพื่อเป็นเกียรติแก่สมาชิก และนักธุรกิจนีโอไลฟ์ฯ ที่เข้าร่วมทำธุรกิจกับบริษัทนีโอไลฟ์ฯ ซึ่งในครั้งนี้มีนักธุรกิจผู้ประสบความสำเร็จ ทั้งในประเทศและ ประเทศเพื่อนบ้านที่เข้าร่วมงานมากมายในแต่ละตำแหน่ง
      บริษัท นีโอไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้มอบสิ่งดีๆ ให้ประชาชนคนไทยและพี่น้อง CLMV  ตามนโยบาย ของโดย ดร.นพรุจ เวชกุล ประธานกรรมการ และดร.รัชนี มหานิยม รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารฝ่ายสมาชิก รวมถึงคณะผู้บริหารทุกๆท่านได้ร่วมจัดงาน"ปฐมนิเทศน์เปิดประตูสู่ชีวิตใหม่" เคล็ด (ไม่ลับ) สัญจร ระดับภูมิภาค อีสาน ณ ศูนย์CT อุดรธานี  จังหวัด อุดรธานี วันที่ 7 พฤศจิกายน 2558   ที่ผ่านมา
      บริษัท นีโอไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้มอบสิ่งดีๆ ให้ประชาชนคนไทยและพี่น้อง CLMV  ตามนโยบาย ของโดย ดร.นพรุจ เวชกุล ประธานกรรมการ และดร.รัชนี มหานิยม รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารฝ่ายสมาชิก รวมถึงคณะผู้บริหารทุกๆท่านได้ร่วมจัดงาน "ปฐมนิเทศน์เปิดประตูสู่ชีวิตใหม่" เคล็ด (ไม่ลับ) สัญจร ระดับภูมิภาค เหนือ ณ โรงแรมอัมรินทร์ ลากูน  จังหวัด พิษณุโลก  วันที่ 31 ตุลาคม 2558   ที่ผ่านมา
      บริษัท นีโอไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้มอบสิ่งดีๆ ให้ประชาชนคนไทยและพี่น้อง CLMV  ตามนโยบาย ของโดย ดร.นพรุจ เวชกุล ประธานกรรมการ และดร.รัชนี มหานิยม รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารฝ่ายสมาชิก รวมถึงคณะผู้บริหารทุกๆท่านได้ร่วมจัดงาน "ปฐมนิเทศน์เปิดประตูสู่ชีวิตใหม่" เคล็ด (ไม่ลับ) สัญจร ระดับภูมิภาค กลาง สำนักงานใหญ่  ในวันที่ 27 ตุลาคม 2558 ณ สำนักงานใหญ่ อาคารเสริมทรัพย์ รัชดาภิเษก จังหวัด กรุงเทพมหานคร    ที่ผ่านมา
© 2005 All rights reserved. Neolife International Comapany Limited
ขณะนี้ Online : 1 คน
Power by :  
โปรแกรมขายตรง โปรแกรม MLM เขียนโปรแกรมขายตรง เขียนโปรแกรม MLM โปรแกรมขายตรงเร่งด่วน โปรแกรม MLM เร่งด่วน ที่ปรึกษาขายตรง ที่ปรึกษาโปรแกรม MLM http://www.iticon.co.th
Call Center 02-401-1000 02-692-7161, 02-692-8170, Fax Call center : 02-401-8554 neoadmin@neolifeinter.com